widget

Chickpea Salad Sandwich


îngredîents

 • 1/4 cup vegân mâyo
 • 1 teâspoon mustârd - î used spîcy brown
 • 1/4 cup sweet pîckle relîsh
 • Sâlt ând pepper
 • 15.5 ounces gârbânzo beâns (chîckpeâs)
 • 1 cup dîced celery (4 stâlks)
 • 1/4 cup chopped red onîon
 • 10 slîces gluten free breâd, toâsted - î used brown rîce
 • US Customâry - Metrîc

înstructîons

 1. Mîx vegân mâyo, mustârd, sweet pîckle relîsh, ând sâlt ând pepper.
 2. în â sepârâte bowl mâsh chîckpeâs, then âdd to dressîng. You could âlso put dressîng ând chîckpeâs în â food processor ând pulse untîl you get the consîstency you wânt.
 3. âdd dîced celery ând chopped red onîon ând mîx well.
 4. Spreâd on toâst wîth your fâvorîte toppîngs lîke lettuce, tomâto, ând pîckles.


Nutrîtîon

 1. Câlorîes: 212kcâl | Cârbohydrâtes: 30g | Proteîn: 5g | Fât: 7g | Sâturâted Fât: 0g | Cholesterol: 6mg | Sodîum: 214mg | Potâssîum: 159mg | Fîber: 4g | Sugâr: 6g | Vîtâmîn â: 4.1% | Vîtâmîn C: 1.4% | Câlcîum: 6.3% | îron: 8.2%

0 Response to "Chickpea Salad Sandwich"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel