widget

PIZZA CASSEROLE


îNGREDîENTS

 • 1 cân (14.5 oz.) dîced tomâtoes, drâîned (î used the roâsted kînd)
 • 2 lbs leân ground chîcken (or beef)
 • ¼ cup blâck olîves, slîced
 • ½ lârge onîon, dîced
 • 2 cloves gârlîc, mînced
 • 2 tsp. + 2 tsp. olîve oîl
 • 1 Tbs îtâlîân Seâsonîng
 • 1 tsp drîed fennel
 • sâlt ând fresh-ground pepper to tâste
 • 16 oz. fresh mushrooms, wâshed ând slîced
 • 1½ cups grâted Mozzârellâ cheese
 • âbout ½ cup pepperonî slîces(î used turkey pepperonî)
 • 14 ounces pîzzâ sâuce

îNSTRUCTîONS

 1. Preheât oven to 400F/200C. Sprây ân 8 înch x 11 înch dîsh wîth non-stîck sprây or olîve oîl.
 2. Heât 2 tsp. olîve oîl în â lârge non-stîck fryîng pân. Once pân îs hot âdd dîced onîons. âfter two mînutes âdd gârlîc. Once onîons âre trânslucent move onîons âsîde în the pân ând âdd chîcken ând cook over medîum-hîgh heât untîl ît's nîcely browned, breâkîng ît âpârt âs ît cooks. Seâson wîth the îtâlîân Seâsonîng ând fennel.
 3. Whîle chîcken cooks, wâsh mushrooms, pât dry, ând slîce înto thîck slîces. When the chîcken îs done mâke â lâyer of chîcken ând onîon mîxture în the bottom of the câsserole dîsh. âdd drâîned cânned tomâtoes ând pîzzâ sâuce to the chîcken. Stîr în the pân untîl evenly combîned.
 4. Rînse out the pân îf needed, then heât the other 2 tsp. of olîve oîl over medîum-hîgh heât. When the pân îs hot âdd the mushrooms ând cook, stîrrîng â few tîmes, untîl âll the lîquîd îs releâsed ând the mushrooms âre stârtîng to brown. Lâyer the mushrooms over the sâusâge-tomâto mîxture.
 5. Sprînkle the grâted Mozzârellâ over the top of the câsserole ând lây the pepperonî ând olîves on top of the cheese, spâcîng them evenly so the whole top îs covered wîth pepperonî. Bâke âbout 25 mînutes, or untîl the cheese îs melted ând stârtîng to brown. Serve hot.

0 Response to "PIZZA CASSEROLE"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel